Attraction

 • สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฉะเชิงเทรา

  ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัด มีเนื้อที่ประมาณ 90 ไร่ เป็นสวนสาธารณะ และมีสระน้ำขนาดใหญ่ทำให้มีอากาศเย็นสบายสำหรับผู้มาพักผ่อน โดยกลางสวนมีทางเดินรอบสระ และไม้ดอกไม้ประดับสร้างความร่มรื่น ตลอดจนสนามเด็กเล่นครบครัน จึงเหมาะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว     
 • ศาลหลักเมือง

  เป็นศาลที่สร้างขึ้นใหม่ ตั้งอยู่ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง เป็นอาคารสถาปัตยกรรมไทยหลังคาทรงจัตุรมุขส่วนบนเป็นยอดปรางค์ ภายในศาลเมืองมีเสาหลักเมือง 2 เสา เสาหนึ่งเป็นเสาหลักเมืองเก่า สร้างเมื่อ พ.ศ. 2377 อีกเสาหนึ่งเป็นเสาหลักเมืองปัจจุบัน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2438 นอกจากนั้นยังมีศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอยู่ในบริเวณเดียวกัน นับเป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่   
 • ป้อมกำแพงเมืองฉะเชิงเทรา

  ตั้งอยู่ที่ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง สร้างในสมัย รัชกาลที่ 3 ในปี พ.ศ. 2337 โดยมีกรมหลวงรณเรศเป็นแม่กองก่อสร้าง เพื่อป้องกันข้าศึกศัตรูรุกราน และในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ใช้เป็นที่ตั้งมั่นกองทัพในการปราบกบฏอั้งยี่ ซึ่งเป็นพ่อค้าฝิ่นชาวจีน ที่ก่อความวุ่นวายปล้นสะดมชาวเมือง บริเวณหน้าป้อมจัดเป็นสวนสาธารณะ สำหรับพักผ่อน หย่อนใจ ชมทิวทัศน์แม่น้ำบางปะกง และมีปืนใหญ่ตั้งอยู่ตามกำแพงเมือง จึงมักมีผู้คนมาถ่ายรูปเป็นจำนวนมาก  
 • อนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหาร

  ตั้งอยู่ที่ถนนศรีโสธร ตรงข้ามกองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เป็นชาวแปดริ้ว เป็นนักปราชญ์ภาษาไทยคู่พระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่านแต่งแบบเรียนภาษาไทยหลายชุด นับเป็นแบบเรียนภาษาไทยที่สมบูรณ์ที่สุด สำหรับเยาวชนไทยในยุคนั้นผู้คนที่ผ่านไปผ่านมามักนิยมกราบไว้บูชากันอย่างยิ่ง  

ศาลหลักเมือง

# #
#

Rating: 0   

Place Description:

เป็นศาลที่สร้างขึ้นใหม่ ตั้งอยู่ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง เป็นอาคารสถาปัตยกรรมไทยหลังคาทรงจัตุรมุขส่วนบนเป็นยอดปรางค์ ภายในศาลเมืองมีเสาหลักเมือง 2 เสา เสาหนึ่งเป็นเสาหลักเมืองเก่า สร้างเมื่อ พ.ศ. 2377 อีกเสาหนึ่งเป็นเสาหลักเมืองปัจจุบัน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2438 นอกจากนั้นยังมีศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอยู่ในบริเวณเดียวกัน นับเป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่   

Address:

Opening:

Monday-Friday

Time : 7:00 am-4:00 pm

Near By

1.สวนมะม่วงบางคล้า

2.โรงพยาบาลพุทธโสธร

3.ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาจ่าฤทธิ์

4.อาคารศาลาว่าการมณฑลปราจีน

5.งานมหกรรมขนมหวาน อาหารอร่อย ของดีเมืองแปดริ้ว

6.มหกรรม OTOP แปดริ้ว “มหัศจรรย์ของดี วิถีชุมชนเมืองแปดริ้ว”

7.งานประเพณีทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่

8.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

9.งานนมัสการพระพุทธโสธรและงานกาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา

10.งานลอยกระทง ณ สวนมรุพงษ์ ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง


Comments:

Sent