Attraction

 • วัดพระธาตุวาโย (วัดห้วยน้ำทรัพย์)

  ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ตำบลลาดกระทิง ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3259 (สายสนามชัยเขต-ท่าตะเกียบ) ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 9 กิโลเมตร หน้าวัดมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ภายในเจดีย์ทรงระฆัง ประดับด้วยกระเบื้องสีเหลือง น้ำเงิน ขาว งดงามและแปลกตา ด้านในเจดีย์มีพระพุทธรูปจำนวนมาก และภาพเขียนสีน้ำมันเป็นเรื่องราวในพุทธประวัติมีบันไดขึ้นไปด้านบนหลายชั้น ชั้นบนสุด มองเห็นทิวทัศน์โดยรอบ บริเวณใกล้กันมีอ่างเก็บน้ำลาดกระทิง ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กมีภูมิทัศน์โดยรอบคงเป็นความธรรมชาติเหมาะเป็นสถานที่พักผ่อนชมธรรมชาติ
 • วัดท้าวอู่ไท

  วัดท้าวอู่ไท ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ตำบลท่ากระดาน เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดวัดหนึ่ง เมื่อประมาณ 700 - 1,000 ปี ก่อน เจ้าท้าวอู่ไท มีความเป็นมาอย่างไร มิได้แจ้งชัดตามตำนานเล่าสืบทอดกันมาว่าท่านเป็นโอรสของกษัตริย์ (เฉพาะพระมารดาเท่านั้น) ส่วนพระบิดาเป็นเพียงท่านท้าวชื่อว่าท้าวแสนปม เหตุที่เรียกอย่างนั้นก็เพราะท่านมีปมขึ้นมาตามตัวมากนั่นเอง เล่ากันมาว่าท้าวอู่ไทพร้อมด้วยไพร่พลได้เดินทางมาถึงสถานที่แห่งนี้ได้สร้างเมืองและวัดขึ้น แต่ภายหลังเมื่อสิ้นพระชนม์ลงบ้านเมืองก็ล่มสลาย ในปัจจุบัน เจ้าอาวาสและประชาชนได้ช่วยกันบูรณะวัดขึ้นใหม่
 • ศูนย์ศึกษาพัฒนาการสังคมหมู่บ้าน (วนเกษตร) หรือ เรือนศานติธรรม

  ตั้งอยู่ตำบลลาดกระทิง ภายในอาณาบริเวณเกือบ 10 ไร่ มีพันธุ์ไม้กว่า 700–800 ชนิด เป็นสมุนไพรรักษาโรคต่างๆ ภายในมีเรือนไม้แบบไทย มุงด้วยกระเบื้องว่าว  ใต้ถุนสูงสำหรับประชุมหรือบรรยาย ชั้นบนใช้เก็บและแสดงเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้านวัตถุโบราณ ของใช้รุ่นเก่าต่างๆ ด้านหลังบ้านมียุ้งข้าวจำลองและอุปกรณ์นวดข้าว สีข้าว บริเวณบ้านส่วนหนึ่งจัดไว้เป็นที่สำหรับตั้งค่ายพักแรมสำหรับเยาวชน มีลานสันทนาการ และบริเวณทำกิจกรรม เหมาะสำหรับผู้สนใจศึกษาวิถีชีวิตการพึ่งพาตนเองแบบธรรมชาติ
 • วัดคลองสวน

  วัดคลองสวน ตั้งอยู่เลขที่ 71 หมู่ที่ 4 บ้านคลองสวน ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่บนริมฝั่งเหนือคลองประเวศบุรีรมย์ สร้างวัดเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2430 ได้รับพระราชวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2484 ที่ดินตั้งวัดมีจำนวน 8 ไร่ 3 งาน 48 ตารางวา โดยมีนายจ้อย นางจันทร์ ถนอมทรัพย์ เป็นผู้นำในการสร้างวัด และเป็นผู้บริจาคที่ดินอาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2430 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญสร้างเมื่อ พ.ศ. 2490 เป็นอาคารไม้ หอสวดมนต์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2533 กุฏิสงฆ์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 10 หลัง ศาลาเอนกประสงค์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2533 ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 3 หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก วัดคลองสวนเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนงานวันสำคัญทางศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นประจำทุกปี เช่น ทำบุญ ตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรมะเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา โดยมีพระครูพิบูลธรรมขันธ์(หลวงพ่อแกร) อดีตเจ้าอาวาสวัดคลองสวนที่มีชื่อเสียงและเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชุมชนชาวคลองสวนตลอดมา วัดคลองสวน ได้รับการคัดเลือกจากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ประจำปี พ.ศ. 2515 เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2515 ปัจจุบันมีพระอธิการบรรเจิด เป็นเจ้าอาวาสวัดคลองสวน
 • วัดเทพราชปวราราม

  วัดเทพราชปวราราม ตั้งอยู่เลขที่ 49 หมู่ 2 ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สร้างขึ้นเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2424 โดย “แขวงกลั่น” (ชื่อยศและตำแหน่งในขณะนั้น) กำนันตำบลเทพราช ซึ่งเป็นต้นตระกูลกลั่นเจริญในปัจจุบัน และแขวงเปลื้อง วัฒนพัฒน์ กำนันคนต่อมา ได้ร่วมกันบริจาคที่ดินสร้างวัดเทพราชฯ โดยเดินทางไปตัดต้นไม้จากอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อมาสร้างอุโบสถ ศาลา กุฏิต่างๆ และได้นิมนต์พระอาจารย์อนุเทศจากวัดบางปรงโชติการามมาเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก วัดเทพราชฯ เป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับรัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาสต้น เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2451 ณ วัดเทพราชปวราราม และมีภาพวาดของรัชกาลที่ 5 ภาพพระอุปัชฌาย์บุญเหลือ โสภโณ อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพราช ปรากฏบนฝาผนังโบสถ์วัดเทพราชด้วย เครื่องสังเค็ด เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานให้วัดเทพราชฯ เมื่อ รศ.128 ปี พ.ศ.2452 ซึ่งพระองค์ท่านเสด็จประพาสต้นและแวะพักทานอาหารกลางวันที่วัดเทพราชฯ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2451 (รศ. 128) ประกอบด้วย 1.บาตร 2.เชี่ยนหมาก 3.ขันตักบาตร 4. กระโถน 5.ปิ่นโตบิณฑบาตเถาใหญ่ จำนวน 1 ชุด (มี 4 ชั้นขาดกว้าง 1 ฟุต ยาว 1.5 ฟุต และทำมาจากอลูมิเนียมแท้ขนาดหนา 1 ซม.) 6. ตาลปัดงานพระศพพระองค์เจ้าอุรุพงษ์พระราชปิโยรส (รศ. 128) ซึ่งเก็บรักษาไว้ ณ อุโบสถวัดเทพราชปวราราม และยังมีโบราณวัตถุเก่าแก่อีกหลายสิ่ง หลายอย่างเป็นจำนวนมาก และเปิดให้บริการแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน พุทธศาสนิกชน เข้าไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับของเก่าแก่โบราณวัตถุ กราบไหว้สักการะบูชาพระประธานในอุโบสถวัดเทพราชฯ ได้ทุกวัน โดยไม่มีวันหยุด และบูชาด้วยดอกไม้ ธูปเทียน และปิดทอง โดยเฉพาะวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันเสาร์ –อาทิตย์ มีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก เนื่องจากปัจจุบันวัดเทพราชปวราราม เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่สำคัญของตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • วัดพนมพนาวาส

  วัดพนมพนาวาส เดิมชื่อ “วัดตาวาส” เป็นวัดราษฎร์ สังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่หมู่ 3 บ้านชวดสนามเถื่อน ตำบลคลองขุด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 16 ไร่ 3 งาน 82 ตารางวา ตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ.2437 โดยหมื่นวิเศษ (วาส บุญเขียน) และอำแดงเปี่ยม บุญเขียนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้ถวายที่ดิน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2520 พระครูประสิทธิ์เขมคุณ (พระอาจารย์บุญเลิศ เหมโก) ซึ่งเป็นหลานของหลวงพ่อไข่ วชิโร อดีตเจ้าอาวาส วัดพนมพนาวาส ได้ศึกษาวิชากรรมฐานจากพระวิปัสสนาต่าง ๆ หลายวัดในประเทศ และกลับมาก่อตั้งเป็นศูนย์วิปัสสนาเคลื่อนที่แห่งประเทศไทยที่วัดพนมพนาวาส แห่งนี้ ซึ่งเปิดอบรมและสั่งสอนแนวทางการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในปี พ.ศ. 2514 เพื่ออบรมพระวิปัสสนาจารย์ออกไปสอนตามสถานที่ต่าง ๆ จำนวนมาก แนวทางการสอนนั้นปฏิบัติตามหลักมหาสติปัฏฐานสี่ นอกจากนี้ วัดพนมพนาวาส ยังเป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติฯ และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งจัดปฏิบัติ (ปริวาสกรรม) และบวชเนกขัมมะ ในวันที่ 20-29 มีนาคม เป็นประจำของทุกปี โดยมีพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ประมาณ ๔๐๐-๕๐๐ คน ปัจจุบันมีพระครูพนมวนานุรักษ์เป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

ศูนย์ศึกษาพัฒนาการสังคมหมู่บ้าน (วนเกษตร) หรือ เรือนศานติธรรม

# #
#

Rating: 0   

Place Description:

ตั้งอยู่ตำบลลาดกระทิง ภายในอาณาบริเวณเกือบ 10 ไร่ มีพันธุ์ไม้กว่า 700–800 ชนิด เป็นสมุนไพรรักษาโรคต่างๆ ภายในมีเรือนไม้แบบไทย มุงด้วยกระเบื้องว่าว  ใต้ถุนสูงสำหรับประชุมหรือบรรยาย ชั้นบนใช้เก็บและแสดงเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้านวัตถุโบราณ ของใช้รุ่นเก่าต่างๆ ด้านหลังบ้านมียุ้งข้าวจำลองและอุปกรณ์นวดข้าว สีข้าว บริเวณบ้านส่วนหนึ่งจัดไว้เป็นที่สำหรับตั้งค่ายพักแรมสำหรับเยาวชน มีลานสันทนาการ และบริเวณทำกิจกรรม เหมาะสำหรับผู้สนใจศึกษาวิถีชีวิตการพึ่งพาตนเองแบบธรรมชาติ

Address:

Telephone:

0-3859-7441, 0-3859-7715, 08-9936-5020

Opening:

Monday-Sunday

Time : 8:00 am-4:00 pm

Near By

1.โรงพยาบาลสนามชัยเขต

2.ครัวพี่ป.

3.สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่

4.อร่อยชัวร์ ครัวสนามชัย

5.ประเพณีบุญบั้งไฟ

6.ข้าวซ้อมมือมะลิแดง วิสาหกิจชุมชนบ้านบึงตะเข้

7.สถานีตำรวจภูธรอำเภอสนามชัยเขต

8.ครัวขุนชาญ

9.ร้านอาหารซิมเบิ่ง

10.สถานีบริการน้ำมันบางจาก


Comments:

Sent