Otop Souvenir

 • กระเพาะปลา(ยอดมะพร้าว)

  กระเพาะปลา (ยอดมะพร้าว)
 • วิสาหกิจชุมชนบ้านภูแก้ว

  งานเพนท์แก้ว เกิดจากวิสาหกิจชุมชนบ้านภูแก้ว อ้าเภอบางคล้า รวมกลุ่มกันผลิตชิ้นงานส่งขาย และได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ด้วยแรงศรัทธาและ เพื่อต้องการให้ชิ้นงานบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงได้เพ้นท์ ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา เช่น พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร นอกจากนี้ยังได้เพ้นท์เป็นรูปพระโพธิสัตว์กวนอิมซึ่งประดิษฐานให้ผู้คนกราบไหว้อยู่ในหลายที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ลวดลายปลาช่อน ซึ่งขึ้นชื่อในแปดริ้ว เป็นต้น
 • กลุ่มแปรรูปเนื้อสัตว์บ้านสนามช้าง

  กลุ่มแปรรูปเนื้อสัตว์บ้านสนามช้าง มีสินค้าจำหน่าหลากหลายรายการโดยเฉพาะเนื้อสัตว์แปรรูป เช่น ปลาทูต้มเค็ม หมูหวาน หมูฝอย กุ้งนางแก้ว ปลาตะเพียนต้มเค็ม และปลาซิวแก้ว 
 • วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรปากน้ำโจ้โล้

  หมี่กรอบเป็นการถนอมอาหาร และภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาจากสมัยบรรพบุรุษ วัตถุดิบหลักที่ใช้คือ เส้นหมี่ เป็นการแปรรูปมาจากข้าว เป็นอาหารว่างแบบไทยๆ ที่เห็นกันมานาน ส่วนวัตถุดิบอื่นๆที่ใช้ประกอบในการผลิตเป็นวัตถุดิบที่สามารถหาได้ง่ายในครัวเรือนและพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้มีต้นทุนในการผลิตที่ไม่สูงนัก มีรสชาติที่มีความอร่อย กรอบ มัน และผลิตจากวัตถุดิบที่คัดเลือกอย่างดีเพื่อลูกค้า ใช้เป็นอาหารว่างทานเล่น ของฝาก การทำหมี่กรอบจะต้องใช้ความละเอียดปราณีตในการทำทุกขั้นตอนกระบวนการส่วนผสมที่มีคุณภาพ เพื่อจะให้ผลิตภัณฑ์มีรสชาติที่ดี มีคุณภาพ ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ในอำเภอบางคล้ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปากน้ำโจ้โล้ ได้ผลิตหมี่กรอบสูตรมันกุ้งออกจำหน่ายจนเป็นที่รู้จักทั่วไปในชื่อหมี่กรอบ สูตรมันกุ้ง ตราคุณย่าพูล
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออกอำเภอบางคล้า

  เราจะเน้นเรื่องคุณภาพ แล้วก็เก็บผลให้มันแก่ได้ที่ โดยเฉพาะเรื่องความหวาน เราพิถีพิถันมาก ว่าความหวานของเราจะต้องไม่ต่ำกว่า 17 องศาบริกซ์ (บริกซ์ : Brixหรือสัญลักษณ์ °Bx เป็นหน่วยวัดค่าความหวานชนิดหนึ่งใช้ในอุตสาหกรรมผลิตน้ำผลไม้และไวน์โดยใช้เครื่องมือวัดค่าความหวานที่เรียกว่า รีเฟรกโตมีเตอร์) เป็นเป้าหมายที่เราการันตีในการส่งขาย จนเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น ก็ยอมรับว่ามะม่วงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนี้ มีรสหวานที่อร่อย มีผิวพรรณตรงตามสายพันธุ์ คือ น้ำดอกไม้สีทอง และน้ำดอกไม้เบอร์ 4 และในประเทศก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดี โดยเฉพาะเรื่องความหวาน คือมีความหวานสม่ำเสมอทุกลูก ไม่มีจืด ไม่มีเปรี้ยว หวานทุกลูก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเราเน้นเรื่องคุณภาพเป็นหลัก
 • แม่บุญมี ขนมเปี๊ยะบางคล้า

  ขนมเปี๊ยะแม่บุญมี เป็นขนมที่มีลักษณะความเป็นจีน แต่รสชาติและกลิ่นเป็นแบบไทย โดยรวมส่วนผสมที่ให้คุณค่าอาหารของขนมอบ และสมุนไพรที่มีประโยชน์ เป็นขนมที่สื่อแสดงความเชื่อมโยงของการผสมผสานของการทำขนมของชาวจีนและชาวไทยกับการผสมผสานวัฒนธรรมของชาวจีนและชาวไทยในอำเภอบางคล้าได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความอร่อย สะอาด และปลอดภัย โดยได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐาน อย. มาตรฐาน มผช. มาตรฐาน GMP เป็นต้น แบรนด์ที่ใช้ขณะนี้ ใช้คำว่า “แม่บุญมี ขนมเปี๊ยะบางคล้า” ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมบ้านบุญมี มีแรงงานประจำประมาณ 15 คน ลงทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP มาตั้งแต่ปี 2544 เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดฉะเชิงเทรา และได้รับเครื่องหมาย “เชลล์ชวนชิม” รับรองความอร่อยจาก ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์ และมีหลากหลายผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ภายใต้สัญลักษณ์ “แม่บุญมี” ได้แก่ ขนมเปี๊ยะกุหลาบ ขนมเปี๊ยะมะลิ ขนมเปี๊ยะคุณหนู ขนมเปี๊ยะนมสด ไส้ถั่ว ไส้รวมรส ไส้ถั่วไข่เค็ม ไส้งาดำ ไส้ชาเขียว ไส้มะพร้าวอ่อน ไส้ทุเรียน ไส้ช๊อกโกแลต ไส้กาแฟ ไส้ถั่วใบเตย ไส้พุทราจีน ไส้สตรอเบอรี่ และนวัตกรรมล่าสุด ไส้มะม่วง รูปลักษณ์ของขนมเปี๊ยะแม่บุญมี จะมีลักษณะเป็นก้อนกลม ขนาดประมาณพอดีคำ รับประทานง่าย หอมกลิ่นเทียนอบแบบไทย ถ้าเป็นเปี๊ยะนมสด ผิวจะนุ่มนวลชวนรับประทาน