NEWS

  • 21 ม.ค.

    สัตว์ปีกสวยงามแห่งประเทศไทยครั้งที่ 5 วันที่ 29 -31 มกราคม 2559

    ประกวดสัตว์ปีกสวยงาม วันที่ 29 -31 มกราคม 2559 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดร้องเพลงชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กิจกรรมแข่งขันขี่ม้าคาวบอยและการแสดงสินค้าOTOP ของดีจังหวัดฉะเชิงเทรา
21 ม.ค.
# #
#

สัตว์ปีกสวยงามแห่งประเทศไทยครั้งที่ 5 วันที่ 29 -31 มกราคม 2559

ประกวดสัตว์ปีกสวยงาม วันที่ 29 -31 มกราคม 2559 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดร้องเพลงชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กิจกรรมแข่งขันขี่ม้าคาวบอยและการแสดงสินค้าOTOP ของดีจังหวัดฉะเชิงเทรา